You are hereProtección de Datos - LOPD

Protección de Datos - LOPD


Preocupacións propias do responsable de informática dunha organización...

  • Estamos certos de ter inventariados e declarados todos os datos de caracter persoal que gardamos nas nosas BDs?
  • Estamos seguros de que o proceso de backup cumple coas normas e regulamentacións ditadas pola Axencia de Protección de Datos?
  • Temos auditado o acceso aos datos de máxima protección?
  • Temos enmascarados os datos nos contornos de desenvolvemento e preprodución ou test?

Unha auditoría periódica dará resposta a estes e outros extremos e seguridade ao responsable dos ficheiros declarados.

Pola experiencia como DBAs en grandes organizacións, como auditores de BDs e sobre todo polo seu coñecemento da LOPD e aplicabilidade práctica das normas que a regulan, ofrecemos este servizo de auditoría dende unha perspectiva máis próxima á Enxeñaría en Informática, axudando e apoiando ao responsáble de informática no que respecta á aplicabilidade da Lei.

Se desexa coñecer máis sobre protección de datos de carácter persoal, non dubide en poñerse en contacto con Antón e Alberto a través do formulario de contacto.