You are hereCreación de BD

Creación de BD


A creación duna BD é unha tarefa moi importante. Moitas veces descoidamos importantes aspectos de nomenclatura, seguridade e parametrización, os cales, de non ser abordados nesta fase inicial, incrementarán enormemente o custo de mantemento posterior.

Sería recomendábel ter en conta:

  • Unha consultaría previa de dimensionamento e seguridade.
  • As Oracle Instance best practices: parámetros e configuración.
  • As Oracle Security best practices: usuarios, roles e perfiles.
  • As Schema Management best practices: dimensionamento, sinónimos e auditarías de acceso.
  • As solucións de alta dispoñibilidade como Oracle RAC ou Oracle Data Guard.

Se desexa crear unha BD estable e segura, non dubide en poñerse en contacto con Antón e Alberto a través do formulario de contacto.