You are hereBackup de BDs Oracle

Backup de BDs Oracle


Unha vez definida a política de backups nun proxecto de consultaría previo e alineado cos plans de continuidade do negocio, chega a hora da súa implementación.

Para elo, é preciso experiencia con ferramentas de Oracle creadas para tal fin. Entre elas non se atopa a utilidade export ou export data pump, xa que son consideradas por Oracle como ferramentas para o movemento de datos e non de backup. RMAN e flashback son as solucións.

RMAN é unha ferramenta moi completa, flexible e segura para facer backups en quente da BD. Conta cun amplo conxunto de comandos e hoxe en día non se pode entender un backup de BDs Oracle sen RMAN.

Os nosos servizos inclúen:

  • Configuración RMAN
  • Programación de backups
  • Configuración para perda cero de datos
  • Monitorización de backups
  • Probas de restore/recovery
  • Validación de políticas de backup
  • Axuste de configuración da Flashback Recovery Area
  • Rendemento RMAN