You are hereAlberto Pereiro

Alberto Pereiro


Alberto Pereiro é un profesional multidisciplinar con especialización en administración de bases de datos Oracle, actividade á que se adicou como especialista estes tres últimos anos, aínda que a experiencia en xestión de cambios en contornos Oracle e administración de bases de datos remóntase sete anos atrás.

A súa experiencia administrando sistemas operativos UNIX e sistemas de almacenamento aportan un importante coñecemento complementario á administración de bases de datos, engadindo a visión do sysadmin ó perfil de sysdba.

Certificado OCP en Oracle 11g, conta con experiencia na administración de grandes contornos coma R Cable ou o Servizo Galego de Saúde e ofrece actualmente os seus servizos coma DBA freelance aportando coñecemento e experiencia xunto con valores de profesionalidade e honestidade.

Freelanca Orable DBA