You are hereAuditorías de Rendemento

Auditorías de Rendemento


Existen moitas variables que poden influir na aparición de problemas de rendemento nunha base de datos. Para averiguar qué está impactando sobre o noso sistema a mellor opción é levar a cabo unha auditaría de rendemento que alcance todos os potenciais orixes do problema.

A través dunha auditaría de rendemento podemos elaborar un informe no que detallar os resultados das revisións, tendo en conta aspectos coma monitorización de sistema operativo, monitorización de almacenamento, revisión de eventos de espera, revisión de SQL, control do dimensionamento e parametrización da instancia, distribución de datos, configuración e rendemento da rede etc.

O obxectivo da auditaría é elaborar un informe da situación do sistema, sinalar os principais puntos problemáticos dende o punto de vista de rendemento e aportar recomendacións de cara a implantar solucións.

Para máis detalles non dubide en poñerse en contacto con Antón e Alberto a través do formulario de contacto.