You are hereProposta de valor

Proposta de valor


A contratación dun profesional freelance experimentado apórtalle á organización importantes valores coma:

  • Reducción de custos. Non é preciso formar e manter en exclusividade un recurso da organización para realizar funcións de DBA Oracle.
  • Flexibilidade. Permite que a organización xestione con maior liberdade os recursos dun proxecto.
  • Experiencia e coñecemento. Un profesional adicado exclusivamente á prestación de servizos DBA en diferentes clientes e proxectos aporta diferentes enfoques e puntos de vista dun problema.

Os principios que aplicamos no desenvolvemento do noso traballo son:

  • Mentalidade orientada á consecución dos obxectivos marcados
  • Alcanzar un firme compromiso co beneficio común para unha plena satisfacción do cliente, seguindo a filosofía "gañar-gañar"
  • Clara intención de afrontar a problemática dos proxectos con flexibilidade e espíritu optimista.
  • Actitude decidida de proactividade para anticipar posibles obstáculos e propoñer solucións.

Se desexa coñecer mais detalles, por favor póñase en contacto con nós indicando a consulta.